Fungsi Jawatankuasa

FUNGSI JAWATANKUASA KURIKULUM

 • Menyediakan segala dasar kurikulum sekolah.
 • Menyediakan mesyuarat JKS.
 • Menetapkan kursus / pengajian di sekolah.
 • Menyediakan kaedah penyediaan rancangan pelajaran tahunan dan harian.
 • Merancang program pemantauan ,memantau P&P dan pengurusan panitia MP dan pelaksanaan aktiviti rancangan tahunan.
 • Menyediakan laporan pemantauan dan mengambil tindakan susulan.
 • Menetapkan jadual waktu persekolahan.
 • Menetapkan sistem pengurusan peperiksaan dan penilaian.
 • Menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan untuk menjayakan pelaksanaan kurikulum sekolah.
 • Menentukan panitia MP berfungsi dengan berkesan.
 • Memastikan pusat sumber diurus dengan sempurna dan dapat membantu program peningkatan akademik.
 • Berusaha memperbanyakan dan mempelbagai BBM dan BBB.
 • Merancang, melaksana dan menilai aktiviti program peningkatan akademik.
 • Merancang, melaksana dan menilai program staf di sekolah.

FUNGSI JAWATANKUASA KEMAJUAN STAF

 • Merancang dan melaksana kemajuan staf.
 • Memberi motivasi, bimbingan dan kaunseling.
 • Meningkatkan kecekapan dalam mengurus sumber.
 • Membuat penilaian program latihan.
 • Menjalankan tindakan susulan.
 • Menyediakan dokumentasi.
 • Memberi lathan dan pendedahan kepada guru yang baru dilantik, bertukar ke sekolah, bertukar opsyen dan GSTT

FUNGSI JAWATANKUASA PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN

 • Merancang dan melaksanakan P&P di peringkat sekolah.
 • Merancang Jadual Waktu Ujian dan Peperiksaan.
 • Menentukan kumpulan sasaran (H/C).
 • Menentukan kesahan dan kebolehpercayaan ujian.
 • Menentukan JSU dipatuhi.
 • Menetapkan pengawasan.
 • Mematuhi syarat kelulusan.
 • Menganalisis keputusan peperiksaan.
 • Memberi maklum balas kepada JK kurikulum.
 • Menyediakan bank soalan di peringkat sekolah.

FUNGSI JAWATANKUASA PUSAT SUMBER SEKOLAH

 • Merancang dan melaksanakan program sokongan peningkatan akademik.
 • Mengelas,mengkatalog dan mengurus BBM.
 • Menyediakan bahan dan sumber pendidikan.
 • Menjalankan aktiviti kemajuan staf berkait PSS.
 • Menilai keberkesanan PSS.

FUNGSI JAWATANKUASA ICT

 • Merancang program ICT sekolah.
 • Mengurus kemudahan ICT.
 • Menyediakan kemudahan ICT guru dan murid.
 • Membudayakan ICT sekolah.

FUNGSI JAWATANKUASA JADUAL WAKTU

 • Menyediakan jadual waktu dan melaksanakan mengikut dasar yang telah ditetapkan.
 • Menetapkan pengagihan tugas-tugas mengajar dan bilangan waktu mengajar.
 • Menyediakan jadual waktu guru ganti.