Hari Kitar Semula Kebangsaan

11 November - Hari Kitar Semula Kebangsaan (National Recycling Day)